بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم‌رخدادی واژگان حوزه‌ دیپلماسی دیجیتال در پایگاه Web of Science

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی- روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

2 استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

10.30510/psi.2022.331694.3166

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد علم‌سنجی به بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه‌ دیپلماسی دیجیتال پرداخت. این پژوهش با درنظرگرفتن 118 مدرک منتشرشده از ابتدا تا پایان سال 2020 م. که در پایگاه Web of Science نمایه شده بودند انجام شد. برای تحلیل‌ها از نرم‌افزارهای HistCite و اکسل و برای ترسیم نقشه‌های همکاری و هم‌رخدادی واژگان از نرم‌افزار VosViewer استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که انتشارات این حوزه در سال‌های اخیر از رشد قابل ‌توجهی برخوردار بوده است. ایالات‌ متحده با انتشار (31 مدرک) در این حوزه، انگلستان (28 مدرک) و روسیه (10 مدرک) پرانتشارترین کشورهای این حوزه بودند. دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز با انتشار (12 مدرک) پرانتشارترین دانشگاه این حوزه بود. همچنین مجله Hague Journal of Diplomacy نیز بیشترین سهم مقالات این حوزه (15 مقاله) را منتشر کرده بود. در شبکه هم‌رخدادی واژگان این حوزه 11 خوشه‌ موضوعی مختلف یافت شد که این خوشه‌ها به موضوع‌هایی ازجمله سیاست خارجی، شبکه‌های اجتماعی، فناوری، دیپلماسی سایبری، بحران و غیره پرداخته بودند. به‌طورکلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که حوزه‌ی دیپلماسی دیجیتال، حوزه‌ای نوظهور محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است، به نظر می‌رسد که رشد تولیدات علمی این حوزه هم‌زمان با افزایش رسانه و شبکه‌های اجتماعی باشد، چراکه شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی این حوزه معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها