میزان آگاهی شهروندان استان های کهگیلویه و بویر احمد،اردبیل، بوشهر و همدان از قوانین و آسیب ها امواج الکترومغناطیس و تشعشعات رادیویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری،گروه حقوق،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر ، ایران

2 استادیار،گروه حقوق واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر ،ایران

3 استادیار،گروه حقوق واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر ، ایران

چکیده

زندگی جمعی انسان در طول تاریخ، وجود تکنولوژی متناسب را طلب نمود.نیاز بشر به داشتن وسایل رفاه و آسایش ، ابزارهای ارتباطی و همچنین کنجکاوی و حس تنوع طلبی، انگیزه های اصلی در مسیر حرکت به سمت دنیای تکنولوژی بوده است. توسعه دانش الکترومغناطیس که امروزه بر زندگی خصوصی و کانون های خانوادگی مسلط و چیره شد، صرفاً به نیروی برق منتهی نمی شود ، بلکه استفاده از لیزر در امور پزشکی و نظامی،راهدارها و بمب افکن ها ، گسترش امواج و تشعشعات رادیویی و مخابراتی ،رواج آنتن ها،دکل ها وگوشی های تلفن همراه ، استفاده از ماهواره ها ،پارازیت ها ، سیم ها و کابل های برق،استفاده در وسایل خانگی مانند ماکریور، استفاده از وسایل جانبی سخت افزاری نظیر : رایانه ها ، دیسک ها ، کارت حافظه ها و...در دنیای معاصر به کار گرفته می شود. هر چند فن آوری های ناشی از این دانش منجر به پیشرفت هایی در دنیای معاصر گردید اما رشد سریع و نامتوازن ساختار فضای الکترومغناطیس ،نامحسوس بودن آسیب ها ،عدم نظارت صحیح نسبت به امنیت حاکم براین گونه تکنولوژی وتخصصی بودن دستاوردهای این دانش منجر به بستری مناسب و خطرناک برای وقوع آسیب های مادی وروانی گردید اما شناخت مردم از قوانین و دستورالعمل ها می تواند منجر به پیشگیری از آسیب های احتمالی شود .دراین مقاله ضمن ذکر برخی اززیان های فناوری های الکترومغناطیس از منظر برخی پژوهشگران ،میزان آگاهی مردم را از آسیب ها و قوانین راجع به امواج از طریق پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها