دیپلماسی رسانه ای غرب در قبال ایران با تاکید بر پروژه احیای سلطنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

دنیای نوین امتیاز ویژه‌ای برای اقناع , آشکارسازی , گشودگی و ایجاد ائتلاف در مقابل توحش و استفاده از زور باخود به ارمغان آورده‌است . اهداف دیپلماتیک امروز , بیش از آن که بر دستیابی به توافقات مبتنی باشد , بر ایجاد جاذبه و خلق پیروانی با انگیزه و تمایل بالا تاکید دارد . پیش از این هرگز موحرزها تابه این حد به روی جریان عقاید و تصاویر گشوده نبوده اند . با افزایش دسترسی به اطلاعات ‌ و نیزافزایش سرعت انتقال اطلاعات , توانایی دولت‌ها برای ترویج دیدگاه‌های خود به افکار عمومی خارجی به ویژگی اصلی دیپلماسی بویوژه دیپلماسی رسانه‌ای تبدیل شده‌است . دراین میان تقابل گفتمانی انقلاب اسلامی ایران با اندیشه‌های مداخله و تسلط غرب و تفکرات و اندیشه‌های غربی و غیراسلامی موجب تمسک رسانه‌ای غرب به طرفداران رژیم پهلوی و طرفداران سلطنت در قالب دیپلماسی رسانه‌ای برای سرنگونی انقلاب اسلامی ایران در طول ‌ سالیان گذشته شده‌است . ارائه تصویری نوستالوژی با ویژگی‌های مثبت از رژیم‌های پادشاهی و بزرگنمایی مشکلات وچالش های معاصر یکی از مهم‌ترین راهبردهای جریان رسانه‌ای غرب و سلطنت طلبان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌رود . در واقع دیپلماسی رسانه‌ای غرب در کنار فشارهای اقتصادی , جنگ دیگری را با عنوان دیپلماسی ای علیه ایان پی‌گیری می‌کند در این راهبرد هدف نهایی ایجاد تهدید موجودیتی توسط مردم است . به گونه‌ای که مردم به این نتیجه برسند که نظام دیگر کارایی خود را ندارد و به حدی ضعیف‌شده که در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌است .

کلیدواژه‌ها