نقش قبرس در جنگهای صلیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

10.30510/psi.2023.388329.4285

چکیده

موقعیت قبرس در دریای مدیترانه و نزدیکی آن به مناطق غربی شام به ویژه بیت‌المقدس و همچنین نزدیکی آن به کشورهای اروپایی چون بیزانس، هم‌کیشی ساکنان قبرس با مسیحیان سبب شد که سرنوشت این کشور با جنگهای صلیبی مرتبط گردد. این پژوهش به نقش قبرس از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنگهای صلیبی و تأثیراتی که این جنگها در قبرس داشته‌اند به روش تحقیق تاریخی و تحلیلی می‌پردازد. دوره‌ی جنگهای صلیبی اول تا ششم از نظر اقتصادی از یک سو موجب فعالیتهای تجاری جمهوریهای ایتالیایی در قبرس شد و از سوی دیگر پس از ناامن شدن سواحل شرقی اهمیت تجاری سواحل شمالی جزیره را افزایش داد زیرا با توجه به نا امن شدن دیگر سواحل تجارت با آسیای صغیر گسترش یافت به نظر می‌رسد قبرس در دوران جنگهای صلیبی نقش عمده‌ای برای امداد رسانی و پشتیبانی صلیبی‌ها ایفا کرد و جنگهای صلیبی نیز تأثیرات مهمی را بویژه پس از جنگ صلیبی سوم و اشغال جزیره توسط ریچارد شیردل، در زمینه سیاسی، مذهبی و اقتصادی به جا گذاشت.

کلیدواژه‌ها