چالش‌ها و موانع فراروی لایحه جامع انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

تحقق اصول حاکم و ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه همواره مورد توجه جدی اسناد و معاهدات حقوق بشری بوده است به گونه ای که نبود این اصول خدشه جدی به برگزاری انتخابات در هر کشوری خواهد زد. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از برگزاری ده‌ها انتخابات و پدیدار شدن ضعف‌ها و نواقص متعدد و از جمله پراکندگی قوانین و مقررات انتخاباتی موجب گردید تلاش‌هایی برای تدوین قانون جامع در حوزه انتخابات نظر کارگزاران اجرایی کشور را به خود جلب نماید و در همین راستا در سال 1397 و پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت لایحه جامع انتخابات از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارایه گردید. پرسش مهم و بنیادین پژوهش حاضر آن است که مهمترین چالش‌ها و موانع فراروی لایحه جامع انتخابات کدامند؟تحقیق حاضر بر آن است در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مهمترین چالش‌ها و موانع فراروی لایحه جامع انتخابات در پرتو برخی از اصول انتخابات آزاد و منصفانه بپردازد. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاضر گویای آن است لایحه فعلی جامع انتخابات تا تحقق کامل اصول و مبانی انتخابات آزاد و منصفانه فاصله زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها