دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1399، صفحه 1-238 
جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص

صفحه 368-381

10.30510/psi.2022.335014.3291

مریم پورغلامعلی صداقتی؛ بتول مهرگان صومعه سرایی؛ سید علیرضا حسینی


نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی

صفحه 397-417

10.30510/psi.2022.325023.2964

فاطمه شعبانی اصل؛ محمد صادق فربد؛ علی باصری؛ محمد هادی ‌ منصور لکورج


علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

صفحه 406-425

10.30510/psi.2021.262054.1771

مهدی محمدی بیدختی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مصطفی کواکبیان؛ مرتضی محمودی


چیستی نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

صفحه 524-540

10.30510/psi.2021.239779.1196

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی


اعمال مجازات اعدام در تضاد با قواعد حقوق بشری اسناد حقوق بین الملل

صفحه 802-815

10.30510/psi.2022.324096.2955

سعادت علی جلال دوست؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده


پاتولوژی جهل در معاملات

صفحه 816-828

10.30510/psi.2022.325993.2989

فاطمه مهدوی؛ علی فقیهی؛ محمد محسنی دهکلانی


کار پایدار

صفحه 829-848

10.30510/psi.2022.327413.3054

احمد یارمحمدی؛ فتح الله رحیمی؛ حسن خسروی


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی

صفحه 875-888

10.30510/psi.2022.332739.3206

محمد ذاکری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی (نویسنده مسئول)؛ محسن رزمی


اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک

صفحه 906-921

10.30510/psi.2022.338798.3385

مریم نیکزاد چالشتری؛ علیرضا گلشنی؛ مرتضی اباذری


تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز

صفحه 922-934

10.30510/psi.2022.343892.3498

مجتبی داودی؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ بهرام منتظری


تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان

صفحه 1034-1053

10.30510/psi.2022.355897.3828

سید ابوالفضل حسینی نیا؛ شهرزاد بذرافشان؛ اذر اسکندری؛ رحمت الله امیر احمدی


بررسی علل امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های‌دینی‌در پی تحرکات خارجی و تبعات آن

صفحه 1141-1165

10.30510/psi.2022.362103.3975

محمدعلی سلامی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ محمد علی خسروی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی


دولت و جامعه در فلسفه سیاسی کارل مارکس

صفحه 1237-1259

10.30510/psi.2022.364284.4044

شهره شهریاری؛ رضا شیرزادی؛ حسینعلی نوذری


نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان

صفحه 1275-1294

10.30510/psi.2022.368321.4114

امین اویسی کهخا؛ محمد رضا کیخا؛ امیر حمزه سالارزائی


وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران

صفحه 1295-1313

10.30510/psi.2022.299976.2151

بهمن مرادیفر؛ حسین شیخ الملوک (نویسنده مسئول)؛ فرامرز باقرآبادی


رویکرد تحلیلی تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی

10.30510/psi.2021.299470.2123

سهیل طاهری؛ حسن خسروی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی خسرو شاهی مطلق