دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1399، صفحه 1-278 
نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی

صفحه 137-162

10.30510/psi.2020.218819.1115

سعید کریمی کشه؛ سید عبدالعلی قوام؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ داوود هرمیداس باوند


نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی


نهج البلاغه و حقوق اساسی

صفحه 781-799

10.30510/psi.2021.241851.1212

سید رضا غرابی؛ خیرالله پروین؛ سهراب صلاحی


ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 871-893

10.30510/psi.2021.308664.2404

کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

صفحه 970-993

10.30510/psi.2022.323074.2916

فرهنگ پاشایی لیلان؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ صمد ظهیری


پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی

صفحه 1342-1360

10.30510/psi.2022.337384.3341

سعید بخشی؛ بهرام دلیره نقده (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد رودگر


پیامدهای مطلوب و نامطلوب بر رسیدگی‌های کیفری

صفحه 1447-1455

10.30510/psi.2022.375679.4163

مرتضی حدادزاده نیری؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ محمد مهدی برغی


سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019

صفحه 1488-1509

10.30510/psi.2022.343872.3497

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل

صفحه 1488-1502

10.30510/psi.2022.351706.3729

هاتف ملازاده جبدرقی؛ مهدی زینالی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ احمد محمدی


دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل

صفحه 1528-1541

10.30510/psi.2022.346200.3553

منظر ترکمان پری؛ فروغ پارسا (نویسنده مسئول)؛ مهرداد عباسی؛ مژگان سرشار


تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام

صفحه 1626-1649

10.30510/psi.2022.349718.3670

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیروس محبی


بررسی پاره‌ای از آزمون‌های ازدواج در متون حماسی ایران

صفحه 1705-1723

10.30510/psi.2022.350971.3704

مهرناز فیروزمند؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ احمدرضا نظری چروده؛ شهریار حسن زاده


نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک

صفحه 1763-1776

10.30510/psi.2022.350252.3685

زهرا غلامی مقدم؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد هاشمی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه


پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر

صفحه 2616-2640

10.30510/psi.2022.351722.3731

جعفر نامور؛ مسعود آذربایجانی؛ حمید رفیعی هنر؛ علی حسینی زاده ده آبادای


نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی

صفحه 2735-2753

10.30510/psi.2022.353779.3785

احمد وحیدی منش؛ حسین فرحی (نویسنده مسئول)؛ سعید منصوری؛ حمیدرضا علیخانی کردشامی


بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 2754-2774

10.30510/psi.2022.360071.3915

عفت حمزه حسین آبادی؛ قوام کریمی (نویسنده مسئول)؛ مهران جعفری


فعالیت های قرآنی زنان تا پایان قرن سیزده: تحلیل تاریخی زمینه ها و موضوعات

صفحه 2821-2845

10.30510/psi.2022.360816.3934

صدیقه صالحی طاهر؛ کاظم قاضی زاده (نویسنده مسئول)؛ مهدی مهریزی طرقی


بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز

صفحه 2861-2882

10.30510/psi.2022.364181.4039

کرم یعقوبی فر؛ سید ناصر حجازی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی چیت ساز


طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی

صفحه 3390-3414

10.30510/psi.2022.366861.4089

بهروز نیکزاد؛ فرشاد حاج علیان (نویسنده مسئول)؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی زاد اشرفی


مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری

10.30510/psi.2022.335769.3304

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور