دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهمن 1399 
نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری


مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

صفحه 1088-1101

10.30510/psi.2021.235149.1166

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ یوسف متولی حقیقی؛ منیزه کاظمی راشد


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


نقش تعدیل‌کنندگی شک و تردید حرفه‌ای در مدل قضاوت حرفه‌ای حسابرس

صفحه 1621-1636

10.30510/psi.2021.266813.1463

لیلا رنجبریان؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی میاندواب؛ عسگر پاک مرام


تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


ارائه مدل سبک زندگی ذهن آگاهی مشتریان در سیستم بانکی

صفحه 1836-1852

10.30510/psi.2021.316625.2676

سلیمان ایران زاده؛ هوشیار صالحی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


سیاست های جنایی مشارکتی

صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

صفحه 1910-1936

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور)

صفحه 2076-2096

10.30510/psi.2022.325639.2983

زعیمه فرجادی نژاد؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه


تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع

صفحه 2117-2130

10.30510/psi.2022.325390.2993

میثم ملازاده؛ یوسف درویشی هویدا (نویسنده مسئول)؛ سیامک قیاسی سررکی


مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود


فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود

صفحه 2237-2250

10.30510/psi.2022.333686.3244

بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی

صفحه 2274-2287

10.30510/psi.2022.349468.3651

منا باتوته؛ علی امیری؛ مهدی دسینه؛ داوود خدادادی


:نقش نظارت در حکمرانی خوب

صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین

صفحه 2352-2366

10.30510/psi.2022.345765.3542

رضا مقبلی قرائی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران

صفحه 2395-2411

10.30510/psi.2022.347633.3590

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد

صفحه 2455-2472

10.30510/psi.2022.348590.3625

رویا مجیدی؛ رحمت الله امیراحمدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ صدیقه امینیان


بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد

صفحه 2633-2651

10.30510/psi.2022.296894.2041

تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمد رضا وطن پرست


تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار)

صفحه 2688-2708

10.30510/psi.2022.350293.3686

عباس کمال الدینی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی


بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری

صفحه 2911-2929

10.30510/psi.2022.353535.3774

مجتبی داودی؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ بهرام منتظری


چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی

صفحه 2930-2951

10.30510/psi.2022.352647.3756

سیدحسن حسینی حسین آباد؛ محمدحسین گلی؛ محمد حسین بیاتی


بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 3077-3100

10.30510/psi.2022.362043.3974

محمدعلی سلامی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ محمد علی خسروی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی


ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام

صفحه 3101-3134

10.30510/psi.2022.362028.3970

حمید وسکوئی اشکوری؛ پرویز ذکائیان؛ فخرالله ملائی کندلوس؛ بیت الله دیو سالار


تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز

صفحه 3348-3365

10.30510/psi.2022.361724.3958

احمدرضا هفت برادران؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا اقارب پرست


بررسی تفکر انتقادی در ادبیات کودک و نوجوان

صفحه 3390-3414

10.30510/psi.2022.368374.4116

سعید حیرانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علوی مقدم


بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی

صفحه 3433-3470

10.30510/psi.2022.357581.3867

خداداد خدری میرقاید؛ عبدالعزیز موحد؛ منصور امانی


چالش های طبقات اجتماعی با دولت ایران عصر صفوی (1148-907)

صفحه 3467-3480

10.30510/psi.2023.382959.4249

تاج محمد صفت گل؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ رضا شعبانی؛ محمدحسن رازنهان


مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف

10.30510/psi.2021.294270.1973

محمد اسماعیل لطفی دیبا؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید مصطفی تقوی مقدم؛ فرید خاتمی


سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران

10.30510/psi.2021.263727.1410

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری