دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1400 
شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست‌های ‌انتخاباتی

صفحه 396-413

10.30510/psi.2021.291448.1848

مهربان هادی پیکانی؛ بهنام بهنام پور؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


چالش‌های حاکم بر همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 415-431

10.30510/psi.2023.273848.1556

علی کمالیان علی آبادی؛ محمد جلالی؛ محمد حسین جعفری


سنخ شناسی جرایم تعزیری تحت صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی .

صفحه 452-463

10.30510/psi.2024.258921.1361

محسن پورجعفر؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

صفحه 551-567

10.30510/psi.2022.302718.2241

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


جامعه و سیاست در دوره قاجاریه

صفحه 1235-1258

10.30510/psi.2023.218800.1118

حجت عبداللهی؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ نازلی اسکندری نژاد


سیاست‌های اقتصادی ایران در شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی

10.30510/psi.2021.273180.1534

حمید گلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهشید شاهچرا


جامعه شناسی سیاسی اقلیت مذهبی زرتشتی در عصر رضوی

10.30510/psi.2021.240628.1206

شهربانو دلبری؛ الهه ضیائی؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات


بررسی فقهی و حقوقی مهریه و ارتباط آن با قرض

10.30510/psi.2023.268700.1461

ثریا اعتدالی پژوه؛ احمد باقری؛ هرمز اسدی کوه باد