دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400 
بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی


عدالت و جنگ عادلانه از دیدگاه آگوستین قدیس

صفحه 448-457

10.30510/psi.2022.279658.1635

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

صفحه 496-513

10.30510/psi.2022.256109.1338

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی


ولایت فقیه در قانون اساسی و اصول فقهی ناظر بر آن

صفحه 742-769

10.30510/psi.2022.253719.1320

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


اعتراض ثالث به رأی داوری تجاری بین المللی

صفحه 829-838

10.30510/psi.2022.297657.2068

محمود عربلو؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی


وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر

صفحه 977-992

10.30510/psi.2022.359892.3925

فریبرز مردانی؛ وحید قاسمی عهد؛ سید وحید لاجوردی؛ علی کریمی


نقش تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در شهر اصفهان

صفحه 1519-1532

10.30510/psi.2022.273716.1544

مسعود بهرام ارجاوند؛ فائزه تقی پور؛ محدرضا شادمان فر


شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

10.30510/psi.2022.309722.2441

امید مستعان؛ قربانعلی گنجی جامه شورانی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ اصغر پرتوی


حقوق افراد دو جنسیتی در ایران و خلا های قانونی آن

10.30510/psi.2022.294167.1963

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس


فراترکیب تاثیر مدیریت جهادی بر توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1554-1564

10.30510/psi.2022.346603.3567

محمدرضا حیدری بهنوییه؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ عباس حیدری بهنوییه


بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری صنایع

صفحه 1553-1596

10.30510/psi.2023.274465.1555

سیده الهام صدیقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ یدالله رجایی؛ اشکان رحیم زاده


مطالعه کیفی سیاست دادرسی ایران در دعاوی خانوادگی

صفحه 2848-2867

10.30510/psi.2022.352751.3757

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میرداداشی


تاثیر فناوری زنجیره بلوکی در حکم فقهی و حقوقی رمز ارزها و انتشار پول

صفحه 2926-2949

10.30510/psi.2023.383009.4250

اکبر ثقفیان؛ سید محمد صدری؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امیرپور


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سبک رهبری در صنعت پتروشیمی

صفحه 3045-3058

10.30510/psi.2023.310973.2487

الهام برنجی؛ علیرضا قاسمی‌زاد؛ پری مشایخ؛ حمیدرضا معتمد


جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام

صفحه 3060-3074

10.30510/psi.2022.311144.2498

بهنیا اصلانی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ محمد باقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر


تحلیل اثرپذیری غیرخطی و عِلی شاخص کنترل فساد بر اقتصاد سایه

10.30510/psi.2023.379833.4217

مهدی منصوری بیدکانی؛ عباسعلی ابونوری؛ احمد توکلی؛ مرجان دامن کشیده


محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در ایران

صفحه 977-999

10.30510/psi.2023.391923.4297

علیرضا امامی؛ محسن طاهری (نویسنده مسئول)؛ مریم آقایی بجستانی