دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، آبان 1401 
محافظه کاری سیاسی رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل بیهقی

صفحه 144-158

10.30510/psi.2022.287604.1751

سید مهدی طیار؛ طواق گلدی گلشاهی؛ غلامعلی زارع؛ صفا تسلیمی


طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

صفحه 195-213

10.30510/psi.2022.286788.1734

ناصر باغبان؛ حسین افلاکی فرد؛ حمیدرضا معتمد؛ مهرداد همراهی


قوانین خاص داوری ورزشی و تاثیر آن بر سیاست گذاری های ورزش

صفحه 377-393

10.30510/psi.2022.291711.1861

فرزاد کریمی خنجری؛ حمید دادگر؛ حمید انصاری؛ حانیه ذکری نیا


ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران

صفحه 765-778

10.30510/psi.2022.322138.2882

محمدرضا علیجانی گنجی؛ محمدرضا باقرزاده؛ پیمان ولی پور؛ سعید امام‌قلیزاده؛ محمدسعید باقرزاده


طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی

صفحه 878-895

10.30510/psi.2022.313755.2595

محمدحسن صفرزاده پراپری؛ حسین قره بیگلو؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری


بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

صفحه 909-924

10.30510/psi.2022.317859.2738

مینوسادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس

صفحه 1044-1069

10.30510/psi.2022.299714.2128

احسان فرهادی سمن بانی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


بررسی امضای الکترونیکی در قانون ایران و فرانسه

صفحه 1107-1120

10.30510/psi.2022.297422.2081

سید سعید صفوی؛ کیان فولادی؛ محمد گنج‌خانلو؛ سیدسیاوش واحدی


طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی

صفحه 1122-1154

10.30510/psi.2022.297873.2072

مهرزاد مینویی؛ سیده آرزو محمدی؛ حسین بختیاری؛ زاداله فتحی؛ محمد علی کرامتی


بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه

صفحه 1291-1300

10.30510/psi.2022.315254.2637

رضا قندهاری زاده؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


شناسایی به کارگیری هویت ملی در سیاست‌گذاری ورزش ایران

صفحه 1322-1339

10.30510/psi.2022.328510.3071

آیرین احمدپور؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی


حکمت و حکومت در اندیشه سهروردی

صفحه 1341-1361

10.30510/psi.2022.328530.3072

میر جمال الدین تقوی مقدم؛ محمد آگاه؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


جایگاه شعر در مناسبات سیاسی عصر تیموریان

صفحه 1456-1468

10.30510/psi.2022.324643.2953

علی پرورش رامکی؛ صالح پرگاری؛ کاظم میقانی؛ شهرام یوسفی فر


بررسی عملکرد و چالش‌های سپاه دانش در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 1512-1528

10.30510/psi.2022.297289.2052

پوران مردانی کرانی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


تلمیحات نو در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 1654-1668

10.30510/psi.2022.322310.2895

محمد حاجی عبدالحسینی؛ بهرام پروین گنابادی؛ ثریا رازقی


آسیب شناسی تعریف قانونی جرم

صفحه 1759-1787

10.30510/psi.2022.320280.2832

محسن دیبانژاد؛ فرید محسنی؛ ناصر قاسمی


براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه اتین ژیلسون

صفحه 1889-1903

10.30510/psi.2022.311552.2568

صفرعلی عارفخانی؛ عباس گوهری؛ مهدی بیات مختاری


رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت

صفحه 2178-2191

10.30510/psi.2022.293084.1922

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


چالش های جهانی شدن مجازات با تأکید بر جامعه سیاسی ایران

صفحه 2225-2239

10.30510/psi.2022.313779.2593

حدیث سادات حسینی؛ محسن رهامی؛ سیّد حسین هاشمی؛ سیّد محمود میرخلیلی


بررسی جرم شناختی نسل کشی با تاکید بر قضیه میانمار

صفحه 2518-2533

10.30510/psi.2022.300082.2177

محمد نصیریان مفیدی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیدائیان