دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، بهمن 1401 
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی

صفحه 142-169

10.30510/psi.2022.303275.2254

کوروش اسماعیلی؛ علی دلاور؛ عباس عباسپور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی


ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران

صفحه 450-475

10.30510/psi.2022.334036.3257

عباس اسفندیاری زاهدانی؛ رضوان حجازی؛ داوود خدادادی؛ بیژن عابدینی


مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین

صفحه 538-550

10.30510/psi.2022.333947.3255

سید اسمعیل لشگر ی؛ امیر محبیان؛ محمد کاظم رضازاده جودی


شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور

صفحه 987-1004

10.30510/psi.2022.316834.2733

عبدالرضا بیات؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی؛ مهدی امیر میاندرق


میتوس و لوگوس در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 581-600

10.30510/psi.2022.331206.3162

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر


نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 2992-3003

10.30510/psi.2022.302249.2220

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی


رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه‌دیده

صفحه 3066-3081

10.30510/psi.2021.290404.1811

زهرا بیگ زاده؛ امیر حمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


تعارض ادله سنتی و الکترونیکی

صفحه 3362-3389

10.30510/psi.2022.349315.3647

مجید دهقانی؛ محمد رضا فلاح؛ سیدجعفر هاشمی


تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران

صفحه 1180-1194

10.30510/psi.2022.303977.2284

مجید نوروزی خولکی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند


حق تمتع زوجه از حریم شخصی و چگونگی تزاحم آن با تمکین وی

صفحه 1196-1210

10.30510/psi.2022.321500.2858

حمیدرضا ناظمی هرندی؛ داود نصیران؛ سیدمحمدهادی مهدوی اردکانی


مکتب پوزیتیویسم دردوره محمدرضاشاه

صفحه 1212-1228

10.30510/psi.2022.324856.2958

الهه زنجانیه؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ رضا نصیری حامد


مسئولیت ناشی از مذاکرات پیش قراردای با نگاهی به کامن لا و فقه امامیه

صفحه 1249-1265

10.30510/psi.2022.318700.2774

سید علی سید دارابی؛ رضا حسین گندمکار؛ عزیزالله فهیمی؛ عزت الله گنج خانلو


مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

صفحه 1487-1500

10.30510/psi.2022.309914.2457

امین حسینی؛ مسعود شیرانی؛ داود نصیران


قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت - گاز و نقش آن در سیاست گذاری های ایران

صفحه 1538-1552

10.30510/psi.2022.306586.2368

فرزاد کریمی خنجری؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ مهدی مددی؛ سینا نوروزعلی


بررسی ساختار و تشکیلات ارتش ایران در دوره پهلوی

صفحه 1554-1570

10.30510/psi.2022.301285.2185

فرشاد فروزش؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


مسئولیت کیفری تعرض به سفارت خانه ها در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

صفحه 1596-1612

10.30510/psi.2022.303724.2272

آمنه رشیدگرمی؛ دانیال عباسپور؛ مهناز مهدوی؛ مهدی مسعود آشتیانی


نقش مصلحت در تفسیر نصوص مجازات حدّی

صفحه 1690-1703

10.30510/psi.2022.295003.1991

مصطفی ذوالفقار طلب؛ حسین درویشی پور خرم آباد


شیوه نظارت رییس جمهور بر عملکرد وزرا

صفحه 1716-1730

10.30510/psi.2022.291898.1870

احمد زندی؛ خیرالله پروین؛ محمد حسن حبیبی


طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مطالعه کیفی)

صفحه 1732-1745

10.30510/psi.2022.289412.1788

ابراهیم سمیع پور گیری؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری


مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

صفحه 1779-1802

10.30510/psi.2022.288549.1773

بیژن نجفی؛ حسین شیخ الملوک؛ یزدان نصرتی


ارائه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم

صفحه 1890-1904

10.30510/psi.2022.348588.3624

رزیتا ابراهیمی تبار؛ صدرالدین ستاری؛ توران سلیمانی


تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی

صفحه 1906-1925

10.30510/psi.2022.346215.3576

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


اصل تفکیک قوا و نظریه‌های موجود در آن

صفحه 2141-2155

10.30510/psi.2022.346589.3566

محسن طاهری؛ مسعود قادری نمین؛ علی صالحی فارسانی


بررسی حقوق انسان در کتاب اخلاق محسنی

صفحه 2173-2187

10.30510/psi.2022.336867.3321

سمیه عباسی نسب؛ عنایت الله شریف پور؛ مریم جعفری


جریان اصل صحت در ایقاعات

صفحه 2408-2429

10.30510/psi.2022.330889.3141

سید ابراهیم نجفی گهراز؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


بهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران

صفحه 2431-2450

10.30510/psi.2022.332264.3194

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران


چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)

صفحه 2646-2659

10.30510/psi.2022.342125.3458

معصومه Masoumeh ,؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجات پور؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


شاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعاوی زیست محیطی ایران

صفحه 2894-2909

10.30510/psi.2022.328901.3087

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی

صفحه 3435-3452

10.30510/psi.2022.347841.3594

حسن لارتی؛ حامد محقق نیا؛ روح اله شهابی نیا؛ لنا عبدالخانی


بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار

صفحه 3609-3629

10.30510/psi.2022.322018.2873

امیر لایزال سقین سرا؛ عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی


مدل ساختاری شهر هوشمند با رویکرد تطبیقی و منطق شهروندی

صفحه 3631-3645

10.30510/psi.2022.299706.2142

سعید حیدری؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


بررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل

صفحه 3751-3764

10.30510/psi.2022.291909.1871

عباس جعفرزاده؛ ابو محمد عسگرخانی؛ محمودرضا محمدطاهری؛ منصور عطاشنه


ارزش اثباتی دلایل نامشروع و موارد بطلان دلیل

صفحه 4001-4013

10.30510/psi.2022.321089.2843

فرزاد فلاحی؛ احمد رمضانی؛ احمد فلاحی؛ علیرضا مظلوم رهنی


اثبات فقه در ایجاد حکومت اسلامی

صفحه 4191-4201

10.30510/psi.2022.305525.2328

رسول علیخانی؛ اکبر فلاح؛ محمد علی خیراللهی


ضرورت سنجی جرم خیانت به کشور

صفحه 4218-4233

10.30510/psi.2022.303729.2269

علیرضا رحمانی نعیم آبادی؛ جعفر یزدیان؛ سعید قماشی


بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی

صفحه 4235-4250

10.30510/psi.2022.298168.2082

شهریار شادی گو؛ شکوفه دارابی؛ زهره احمدی پور اناری؛ فریبا پروانه


بررسی اثر بخشی مدل علی تعهد زناشویی بر کیفیت روابط زناشویی

صفحه 4548-4578

10.30510/psi.2022.297741.2069

سنبل مقیمی؛ امید مرادی؛ اسرین سیدالشهدایی؛ حمزه احمدیان


بریکس، توانایی تغییر یا اصلاح سیستم روابط بین الملل

صفحه 3614-3625

10.30510/psi.2022.293075.1921

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور


عوامل میان‌مدت و بلندمدت تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید: بررسی مروری

صفحه 3513-3531

10.30510/psi.2022.291645.1859

صفی الله بخشعلی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد


نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا

صفحه 5516-5532

10.30510/psi.2022.291931.1872

علیرضا مددی؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور


هنجارهای زیستی-فرهنگی جامعه ی ایرانی در آثار سعدی

صفحه 7287-7304

10.30510/psi.2022.343177.3478

اکرم السادات برقعی ثابت؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه


بررسی سیاست های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران

صفحه 3665-3680

10.30510/psi.2022.287850.1759

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 4216-4237

10.30510/psi.2022.349404.3658

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


بررسی قدرت اثباتی شهادت شهود در تعارض با اسناد

صفحه 4239-4253

10.30510/psi.2022.360295.3919

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی


طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال

صفحه 4381-4403

10.30510/psi.2022.348410.3622

معصومه قلعه نویی؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیدرضا طلایی؛ رضا نیک بخش


جایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی

صفحه 5244-5261

10.30510/psi.2022.338494.3374

حسام سعیدی؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ سیدسیاوش واحدی نودهی؛ محمدوریا خورده بینان


سیاست جنائی در دوره انتقال

صفحه 5304-5321

10.30510/psi.2022.337626.3349

سعید هلیلی؛ سید محمد کیان؛ مهرداد رایجیان اصلی


تحلیل جامعه شناختی اشتباه در جنایات در حقوق کیفری ایران

صفحه 5348-5372

10.30510/psi.2022.328948.3089

روح الله محمدی؛ علی جمادی؛ علی جانی پور؛ داریوش بابایی


موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( 68-76 )

صفحه 6171-6198

10.30510/psi.2022.361821.3962

ابراهیم آوین مهر؛ صادق زیباکلام؛ عباس مصلی نژاد؛ ابراهیم متقی


بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق

صفحه 6310-6324

10.30510/psi.2022.354819.3810

محمد میرزائی مهر؛ خیرالله پروین؛ عبدالکریم شاحیدر


آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

صفحه 4992-5008

10.30510/psi.2022.344627.3514

آرمان طاهری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


تدوین مدل سازمان آموزش و پرورش معنویت گرا مبتنی بر گراندد تئوری

صفحه 5042-5059

10.30510/psi.2022.340622.3427

پروانه دودمان؛ علی اصغر ماشینچی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش


تدوین برنامه آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی

صفحه 4773-4785

10.30510/psi.2022.340361.3420

فرشته ظریفیان؛ محمدسعید عبدخدایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


بررسی عقد ضمان در نظام حقوقی کامن لا

صفحه 5143-5160

10.30510/psi.2022.337433.3342

بهزاد قنبری؛ هرمز اسدی کوهباد؛ محمد رسول آهنگران


بررسی ریاضی عوامل موثر بر مدیریت تجربه مشتری از وابستگی برند

صفحه 4640-4651

10.30510/psi.2022.288951.1782

کیوان قیم اعلائی؛ حسن اسماعیل پور؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریده حق شناس


فراتر از فرم در سینمای نئورئالیسم

صفحه 6157-6169

10.30510/psi.2022.351955.3822

امیر عطا جولائی؛ سعید شاپوری؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


تعقیب مخفیانه در حقوق کیفری ایران و قوانین کشورهای مختلف

صفحه 4286-4302

10.30510/psi.2022.303745.2273

آمنه رشیدگرمی؛ مبین انصاری؛ مینا زارع زاده؛ مهدی مسعودی آشتیانی


ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در بخش عمومی

صفحه 4521-4549

10.30510/psi.2022.361816.3965

کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


هوش مدیریتی اسلامی و هوش موفق مدیران مدارس استثنایی

صفحه 4551-4566

10.30510/psi.2022.362716.3993

محمدرضا غائبی مهماندوست؛ مجید قدمی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ صادق رضایی


ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی با رویکرد توسعه پایدار در جامعه ایرانی

صفحه 4620-4649

10.30510/psi.2022.358043.4006

فاطمه حاجی علیان؛ سید سیامک موسوی؛ علی شاهین پور؛ حسین قره بیگلو


بررسی تعارضات رسیدگی به جرایم تعزیری در محاکم قضایی و سازمان تعزیرات

صفحه 4931-4947

10.30510/psi.2022.345270.3539

محسن پورجعفر؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

صفحه 6816-6836

10.30510/psi.2022.343044.3474

سعید ابراهیمی اونبربیگلو؛ محمد یوسفی جویباری؛ سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی


طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 683-698

10.30510/psi.2022.292576.1895

سید حسین خدیوی؛ سعید جبارزاده لنگر لونی؛ جمال بحری ثالث؛ اکبر زواری رضایی


مقایسه مبانی اقتدارگرایی در مصر و عراق

صفحه 916-930

10.30510/psi.2022.323302.2924

سید خلیل سجادی اسدآبادی؛ رضا پریزاد؛ داود کیانی


بررسی بازاریابی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معدلات ساختاری

صفحه 1024-1038

10.30510/psi.2022.314040.2600

مریم بیگ پورتنها؛ فرشید نمامیان؛ رضا تقوایی؛ تحفه قبادی لموکی


سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی؛ چالش‌ها و راهبردها

صفحه 5834-5855

10.30510/psi.2022.321400.2852

عباس خواجه صالحانی؛ سید درید موسوی مجاب؛ وحید نکونام