نویسنده = ولی الله مهری
ارائه مدل تشخیص نقاط بازگشتی بازارهای سرمایه با استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر منطق فازی

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 208-227

10.30510/psi.2022.338697.3380

ولی الله مهری؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی‌نوید؛ علیرضا مرادی