تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 28
تعداد نویسندگان 4,419
تعداد مشاهده مقاله 124,701
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 74,380
نسبت مشاهده بر مقاله 68.71
نسبت دریافت فایل بر مقاله 40.98
تعداد مقالات ارسال شده 3,007
تعداد مقالات پذیرفته شده 1,953
درصد پذیرش 65
تعداد داوران 231

 

به استناد مجوز شماره 3/18/716 مورخه 1398/1/10 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از شماره اول دارای درجه علمی است.

 ***نکات و تذکرات مهم

*از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

*به هنگام ارسال مقالات، رعایت دقیق شیوه نامه نگارش مقالات ماهنامه و ارسال فرم تعارض منافع که در قسمت راهنمای نویسندگان آورده شده است، الزامی است. در صورت عدم رعایت شیوه نامه، دفتر ماهنامه از بررسی مقاله معذور است.

*تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

*استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منابع آزاد است.

درباره ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

ناشر: انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران(ماهنامه)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: ماهنامه

دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مجله: علمی 

نوع  داوری: داوری بدون نام (دوسو کور)و حداقل 2 داور

زمان داوری:  4 الی 6 ماه داوری

ایمیل نشریه :   jou@spsiran.ir

 

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 12، اسفند 1401 

طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

10.30510/psi.2022.359450.3891

خلیل اسماعیل زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ جعفر بیک زاده


حقیقت زمان از دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا

10.30510/psi.2022.360607.3926

مهناز چراغی سرابی؛ محمدحسین ایراندوست؛ هادی واسعی


مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری

10.30510/psi.2022.302699.2240

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور


بررسی دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه

10.30510/psi.2022.326953.3025

مسعود محمدی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ کریم کوخائی زاده


اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر

10.30510/psi.2022.333258.3227

سیامند مولودی؛ محمد علی مجلل چوبقلو؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرین دانشور هریس


مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل

10.30510/psi.2022.319410.2793

عباس رفیعی؛ سیدباقر میرعباسی؛ منصور عطاشنه


بررسی نظریه ریسک (مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی

10.30510/psi.2022.307040.2382

علی نقی قائمی نیک؛ سید محمد جواد رزمی؛ علی اکب ر ناجی میدانی؛ محمد حسین حسین زاده بحرینی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی)

10.30510/psi.2022.362641.3992

حسین قره بیگلو؛ محمدحسن صفرزاده پراپری؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری


طراحی مدل جاه طلبی شغلی(کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان)

10.30510/psi.2022.300831.2170

سعید یوسفی زاده نائینی؛ البرز قیتانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی


جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

10.30510/psi.2022.344997.3523

مرتضی ربیعی؛ محسن ملک افضلی اردکانی (نویسنده مسئول)؛ محسن طاهری


سیمای خرد در خمسه نظامی

10.30510/psi.2022.351768.3734

مریم پناهی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


ابر واژگان