تعداد دوره‌ها

 4

 تعداد شماره‌ها

 14

 تعداد مقالات

 237

 تعداد مقالات ارسال شده

 1,487

 درصد پذیرش

 15

تعداد مقالات پذیرفته شده

225

 

به استناد مجوز شماره 3/18/716 مورخه 1398/1/10 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از شماره اول دارای درجه علمی است.

 ***نکات و تذکرات مهم

*از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

*به هنگام ارسال مقالات، رعایت دقیق شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه و ارسال فرم تعارض منافع که در قسمت راهنمای نویسندگان آورده شده است، الزامی است. در صورت عدم رعایت شیوه نامه، دفتر فصلنامه از بررسی مقاله معذور است.

*تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

*استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منابع آزاد است.

 

*** لازم به ذکر است، هزینه مربوط به داوری و چاپ مقالات به شماره حساب 170803388 نزد بانک تجارت (شعبه شهید سپهبد قرنی)، شماره شبا IR230180000000000170803388 و یا به شماره کارت 5859837005198680 به نام انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران واریز گردد.***

 

درباره فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

ناشر: انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران(فصلنامه)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مجله: علمی 

نوع  داوری: داوری بدون نام (دوسو کور)و حداقل 2 داور

زمان داوری:  4 الی 6 ماه داوری

ایمیل نشریه :   jou@spsiran.ir

 

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1400 

ابر واژگان