تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد نویسندگان 891
تعداد مشاهده مقاله 60,793
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45,991
نسبت مشاهده بر مقاله 167.47
نسبت دریافت فایل بر مقاله 126.7
تعداد مقالات ارسال شده 2,464
تعداد مقالات پذیرفته شده 613
درصد پذیرش 25
تعداد داوران 218

 

به استناد مجوز شماره 3/18/716 مورخه 1398/1/10 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از شماره اول دارای درجه علمی است.

 ***نکات و تذکرات مهم

*از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

*به هنگام ارسال مقالات، رعایت دقیق شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه و ارسال فرم تعارض منافع که در قسمت راهنمای نویسندگان آورده شده است، الزامی است. در صورت عدم رعایت شیوه نامه، دفتر فصلنامه از بررسی مقاله معذور است.

*تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

*استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منابع آزاد است.

درباره فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

ناشر: انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران(فصلنامه)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع مجله: علمی 

نوع  داوری: داوری بدون نام (دوسو کور)و حداقل 2 داور

زمان داوری:  4 الی 6 ماه داوری

ایمیل نشریه :   jou@spsiran.ir

 

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1401 

13. واکاوی نقش مؤلفه‌های زیست‌محیطی تأثیرگذار بر توسعه‌پایدار در استان فارس

10.30510/psi.2022.313538.2583

کیامرث پارسایی؛ سید یوسف زین‌العابدین عموقین؛ علیرضا عباسی؛ حجت مهکویی


ابر واژگان