نویسنده = پریسا فرهادی
بارزترین نماد های ظلم ستیزی از در حکومت های اسلامی: نقدها و پاسخ ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 597-612

10.30510/psi.2022.261783.1387

پریسا فرهادی؛ احمد نظری؛ علیرضا صابریان