نویسنده = کمال پولادی
تعداد مقالات: 1
1. پیکربندی مفهوم ایدئولوژی زدگی با تأکید بر اندیشه سیاسی علی شریعتی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 840-856

10.30510/psi.2021.285628.1709

مرتضی بدری؛ کمال پولادی؛ علی اشرف نظری