نویسنده = نازیلا رحمانپور
تعداد مقالات: 1
1. نقد جامعه شناختی سوانح العشاق غزالی بر اساس نظریۀ نقد تکوینی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 505-527

10.30510/psi.2021.306181.2351

نازیلا رحمانپور؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی