نویسنده = جلال دانشفر
سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2806-2820

10.30510/psi.2022.362783.3994

جلال دانشفر؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ سعید atazadeh


قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 385-400

10.30510/psi.2021.306440.2364

جلال دانشفر؛ محمود قیوم زاده؛ سعید atazadeh