کلیدواژه‌ها = مهاجرت
آسیب شناسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران برای مهار مهاجرت نخبگان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-290

10.30510/psi.2022.313046.2571

حجت الله ملکشاهی؛ نفیسه واعظ؛ فائزه تقی پور


شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.309722.2441

امید مستعان؛ قربانعلی گنجی جامه شورانی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ اصغر پرتوی


تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3451-3474

10.30510/psi.2022.370894.4137

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ سیروس محبی؛ ادریس بهشتی نیا


بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه دانشجویان دولتی (شریف و علم و صنعت)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2721-2737

10.30510/psi.2022.370805.4136

فاطمه قمریان؛ سروش فتحی (نویسنده مسئول)؛ مهرداد نوابخش


مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 127-154

10.30510/psi.2018.96114

توحید محرمی؛ محمد اسحاقی