کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 2
2. الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده