کلیدواژه‌ها = چندجانبه گرایی
تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2367-2380

10.30510/psi.2022.346572.3565

مهدی اشتری؛ علی پورقصاب امیری؛ فخر الدین ابوئیه