کلیدواژه‌ها = کارآمدی
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و بحران مشروعیت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 354-372

10.30510/psi.2022.321421.2854

بهنیا اصلانی؛ غلامرضا خواجه سروی


جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی1

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 296-308

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی