تنش‌های سیاسی غرب آسیا و بازارجهانی نفت (مطالعه موردی:ترورسردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه صنعت نفت

2 استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه خوارزمی

10.30510/psi.2019.109704

چکیده

انقلاب اسلامی معادلات نفتی از پیش تعیین شده کشورهای غربی را برهم زد. ازجمله برنامه های راهبردی آمریکا، اعمال نفوذ و بر روی منابع نفت و گاز کشورهای نفت­ خیزوجبهه مقاومت برای ایجاد ثبات ، مدیریت آن از طریق بی ­ثبات ­سازی منطقه است. دراین­ ارتباط در منطقه شکل­ گرفته تا از این طریق، دخالت آمریکا تعدیل و کنترل شود. این مقاله با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی در پی بررسی و پاسخ به این سؤال است که تأثیرهای شهادت رهبران مقاومت اسلامی و واکنش ایران به این اقدام بر بازار نفت و چشم­ انداز آتی پیشروی بازار نفت، چیست. ترور رهبران مقاومت از کدام کانالها بازار نفت را متأثر می ­نمایند و همچنین مهمترین برنامه آمریکا در حوزه انرژی پس­ازاین اقدامات تروریستی در راستای تحقق اهداف آنها در بازار نفت چیست. فرضیۀ مقالۀ حاضر عبارت بود از اینکه آمریکا با ترور رهبران مقاومت اسلامی در عراق به دنبال بی ­ثبات­ سازی کشورهای غرب آسیا به­ ویژه عراق و به­ تبع آن ایجاد ناامنی در تأسیسات نفتی و تصاحب سهم بازار این کشور و مقابله با نفوذ فزاینده ایران، بوده است. نتایج مقاله حاضر نشان میدهد که اقدام تروریستی آمریکا در راستای منافع و به­ ویژه تحقق برنامه انرژی آن در منطقه غرب آسیا بوده­ است. لذا آمریکا با توجه به برنامه گسترش تولید نفت و تبدیل­ شدن به یک صادرکننده خالص نفت در بازارهای بین المللی تا سال 2021 درصدد حذف برخی از بازارهای نفت خام نظیر ایران، ونزوئلا و عراق است. بدین منظور، آمریکا در تلاش است با ایجاد بی­ثباتی در منطقه، اقدام به ناامن ­سازی تأسیسات نفتی و تصاحب بازار کشورهای صادرکننده نفت غرب آسیا نماید.

کلیدواژه‌ها