تحلیل سیاستگذاری امنیتی ایران و عربستان در منطقه جنوب‌غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

10.30510/psi.2022.345516.3540

چکیده

هدف این تحقیق آن است تا روابط ج.ا. ایران و عربستان در قالب سیاست‌گذاری امنیتی آنها تحلیل شود. براین اساس سوال اصلی تحقیق این است: چگونه می‌توان به رقابت این دو کشور در قالب سیاستگذاری امنیتی آنها پی برد. فرضیه‌ای که برای سوال مطرح شده این است: با توجه به سیاستگذاری تهاجمی عربستان در راستای موازنه‌سازی علیه ج.ا. ایران در عرصه تقابل شیعه و وهابیت، حمایت از مذاهب همسو، رهبری جهان اسلام، برنامه‌ هسته‌ای ایران و اقدامات ج.ا. ایران در این راستا می‌توان رقابت این دو کشور را تحلیل نمود. عربستان احساس می‌کند ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی توانسته است بر قدرت منطقه‌ای خود بیفزاید و برنامه‌های این کشور را در لبنان، سوریه و یمن به هم بریزد و از بیداری اسلامی سال 2011 حمایت کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عربستان با توجه به تغییرات بوجود آمده در سه قلمرو داخلی، منطقه‌ای و تغییرات رفتاری در اقدامات آمریکا و جهت کسب نفوذ و تفوق سعی در تحول نظم امنیت منطقه‌ای به نفع خود را دارد. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها