نویسنده = علی فقیهی
مسئولیت مدنی پزشکان از نظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3809-3823

10.30510/psi.2022.333253.3231

جواد معبودی؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


ممیزی اخلاق در احکام فقهی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2585-2598

10.30510/psi.2022.357679.3872

جواد قلی یان امیری؛ عابدین مومنی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی