کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 492-502

10.30510/psi.2022.334282.3343

حبیب الله خودسیانی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


سیاست های جنایی مشارکتی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان )

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1447-1455

10.30510/psi.2021.254457.1327

امین امیریان فارسانی؛ نرگس رفیعی مقصود بیگی؛ وجیهه اوقاتیان


گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 737-757

10.30510/psi.2021.319577.2797

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


پیشگیری از جرم با توسل به کیفرزدایی طبق قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 335-352

10.30510/psi.2022.331108.3146

خاطره کرباسی؛ سید ابراهیم قدسی؛ مریم آقایی بجستانی