کلیدواژه‌ها = حدود
رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 334-349

10.30510/psi.2021.313388.2728

سیف الله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده


نگرشی نو به اختیارات ولی فقیه در تغییر نحوه صدور و اعمال مجازاتهای حدّی علیه کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 274-288

10.30510/psi.2022.325513.2978

حمیدرضا خزایی فر؛ امیر حمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 406-450

10.30510/psi.2022.351081.3711

عقیل رنجبر؛ علیرضا صالحی (نویسنده مسئول)؛ غلامرضا سلطانفر