کلیدواژه‌ها = احکام کیفری
مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 334-349

10.30510/psi.2021.313388.2728

سیف الله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده