نویسنده = حسین رجبی نوش آبادی
شناسایی به کارگیری هویت ملی در سیاست‌گذاری ورزش ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1322-1339

10.30510/psi.2022.328510.3071

آیرین احمدپور؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی