راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 

  نویسندگان محترم ملزم هستند فرم های زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند.

از نویسندگان محترم، تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه‌نامه نگاشته شده باشند.

1. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم B Lotus 13 (لاتین Times New Roman 10) و یادداشت‌ها B Lotus 12 (لاتین Times New Roman 10) و کتابنامه B Lotus 12 (لاتین Times New Roman 11) حروفچینی شود.

2. عناوین (تیترها) با روش شماره‌‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان  اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است.همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند

3. در ابتدای مقاله چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 200 کلمه) آورده شده که در آن خلاصه‌ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‌گیری همراه با واژگان کلیدی باشد.

چکیده براساس دستورالعمل فصلنامه استاندارد شود

چون چکیده گزارشی کوتاه و جامع از یک کار تمام شده است و با این هدف نوشته می‌شود که چنانچه خواننده نخواهد یا نتواند کل مقاله را مطالعه کند بتواند با مطالعه چکیده از کل مقاله اطلاع کلی حاصل کند، پس باید چکیده حاوی:

مسئله+ضرورت+هدف+ اهمیت، سئوال اصلی، فرضیه، چارچوب، روش، نتیجه گیری باشد.

تذکر : باید تمام افعال چکیده ماضی باشد.

4. پس از چکیده ارائه بخش‌های مقدمه، چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، نتیجه‌گیری و فهرست منابع ضروری است.

ذیل مقدمه مولفه های زیر به ترتیب قرار گیرد:

 • بیان مسئله
 • سئوال اصلی
 • پیشینه و نوآوری موضوع
 • تعریف مفاهیم اصلی
 • فرضیه
 • چارچوب
 • روش

5. نثر مقاله و شیوایی نگارش از مجله معیار‌های مهم داوری مقاله است.

6. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله (قبل از کتابنامه) آورده شود.

7. برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام خانوداگی مولف، سال انتشار، شماره صفحه) عمل شود.

8. تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و ازکاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid …) خودداری شود.

9. چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

10. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع (ابتدا فارسی (و عربی)، سپس منابع انگلیسی به ‌طور جداگانه به شکل زیر ارائه شود:

 • o کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب، نام مترجم، نام شهر: نام انتشارات.
 • o مقاله در نشریات / روزنامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مجله / روزنامه، دوره (شماره)، صص.
 • o مقاله در مجموعه مقالات / دایرةالمعارف: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام کتاب، دوره (شماره)، صص.
 • o مقاله‌ای ارائه‌شده در کنفرانس: نام خانوادگی، نام (سال برگزاری کنفرانس). «عنوان مقاله»، نام کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، تاریخ کامل کنفرانس.
 • o پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار).«عنوان پایان‌نامه»، مقطع تحصیلی، دانشکده، دانشگاه.
 • o گزارش: نام سازمان (سال انتشار). عنوان گزارش.
 • o مطلبی در اینترنت: نام خانوادگی، نام (تاریخ مطلب). نشانی کامل سایت: تاریخ کامل اخذ مطلب.
 • در مورد منابع لاتین باید به این شکل باشد: Vol., No., Pages.

11. حجم مقاله، از 3000 کلمه کمتر و از 6000 کلمه(بدون احتساب منابع) بیشتر نباشد.

12. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

13. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

14. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

15. «جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

16. اسامی و مشخصات نویسندگان کامل (فارسی و لاتین)ارسال شود.(رتبه علمی، گروه یا دانشکده، دانشگاه، شهر، ایران)