نویسنده = پرستو حاتمی شفق
اخلاق و معنای زندگی در فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 781-801

10.30510/psi.2023.361639.3955

پرستو حاتمی شفق؛ مهدی اخوان