نویسنده = عباس فرهادی
مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-80

10.30510/psi.2018.96105

غلامرضا خواجه‌سروی؛ عباس فرهادی