نویسنده = احمد مرکز مالمیری
گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 143-159

10.30510/psi.2022.311402.2510

علی اکبر کرمانی؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی


جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-144

10.30510/psi.2020.113610

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی