نویسنده = آزیتا حریری
بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلالگری در نظام اقتصادی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی و ملی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 371-384

10.30510/psi.2021.292184.1883

فخرالله ملائی کندلوس؛ آزیتا حریری؛ پرویز ذکاییان