نویسنده = غلامرضا گلچین راد
بررسی وضعیت بطلان و عدم نفوذ معاملات دولتی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1975-1990

10.30510/psi.2022.318023.2750

سید محمد علی میربهبهانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ غلامرضا گلچین راد