کلیدواژه‌ها = نظام اسلامی
ضرورت مشروعیت در ولایت فقیه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3053-3067

10.30510/psi.2022.316624.2675

شعبان رضایی؛ عابدین مومنی؛ علی فقیهی


تکالیف کارگزاران نظام اسلامی و شاخص‌های آنان در فقه اهل‌البیت (ع)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1624-1637

10.30510/psi.2022.256087.1337

جلیل البوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری