کلیدواژه‌ها = کیفر
آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6797-6814

10.30510/psi.2022.359582.3899

ساسان معین؛ رشید قدیری؛ کریم صالحی


تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 67-88

10.30510/psi.2022.286545.1727

مهرداد بدیخی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان