کلیدواژه‌ها = انتخابات ریاست جمهوری
جریان شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری 1400

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 74-101

10.30510/psi.2022.281159.1657

محمدرضا اخضریان کاشانی؛ رشید جعفرپور


سنجش گرایشات سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی شهروندان استان خوزستان بر حسب میزان سرمایه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-116

10.30510/psi.2022.235001.1165

بهرام نیک بخش؛ منصور شریفی؛ امیرمسعود امیر مظاهری؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور