کلیدواژه‌ها = بازنشسته
تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 67-88

10.30510/psi.2022.286545.1727

مهرداد بدیخی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان