کلیدواژه‌ها = سازمان تعزیرات حکومتی
بررسی تعارضات رسیدگی به جرایم تعزیری در محاکم قضایی و سازمان تعزیرات

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4931-4947

10.30510/psi.2022.345270.3539

محسن پورجعفر؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 373-391

10.30510/psi.2022.315171.2635

احسان محمدی؛ مهران جعفری؛ کرم جانی پور


سنخ شناسی جرایم تعزیری تحت صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی .

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 452-463

10.30510/psi.2024.258921.1361

محسن پورجعفر؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی


بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2706-2718

10.30510/psi.2022.347455.3585

احسان عبدلی نسب گروهی؛ امیر حسن نیاز پور؛ علیرضا سایبانی


سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2806-2820

10.30510/psi.2022.362783.3994

جلال دانشفر؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ سعید atazadeh