کلیدواژه‌ها = صلاحیت داور
آثار جامعه شناختی نهاد داوری با تأکید بر صلاحیت داور در رسیدگی به انحلال قرارداد

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 515-529

10.30510/psi.2022.301401.2193

سید علی حسینی؛ عبدالله بهمن پوری؛ داریوش بابائی