کلیدواژه‌ها = نفی مرور زمان
بررسی مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری و نفی آن در اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 909-923

10.30510/psi.2022.290334.1808

مظاهر عادل نیا نجف آبادی؛ محمدرضا رحمت؛ علی مزیدی شرف آبادی