کلیدواژه‌ها = الزام "
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه امامیه وحقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3873-3890

10.30510/psi.2022.324494.2950

حسن ظهرابی؛ سید حسن حسینی؛ عبدالحمید فرزانه