کلیدواژه‌ها = به دام افتادن
نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6276-6308

10.30510/psi.2022.359487.3893

محمد پیرانی؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی