کلیدواژه‌ها = هاشمی رفسنجانی
تاثیر جهانی‌شدن بر تحول گفتمان مفهوم شهروندی در دولتهای هاشمی تا احمدی‌نژاد

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2733-2753

10.30510/psi.2022.310843.2481

محسن ابایی فیجانی؛ محمدحسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین


حکمرانی خوب دراندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 20-41

10.30510/psi.2022.274762.1564

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ سید عطاء الله سینایی