کلیدواژه‌ها = جنایت
تحلیل جامعه شناختی اشتباه در جنایات در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5348-5372

10.30510/psi.2022.328948.3089

روح الله محمدی؛ علی جمادی؛ علی جانی پور؛ داریوش بابایی


لزوم فوریت یا عدم فوریت اجرای قصاص عضو (در فقه امامیه و مذاهب خمسه)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 933-945

10.30510/psi.2023.348327.3615

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ ابوالفضل قابل؛ عباسعلی سلطانی


صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 424-451

10.30510/psi.2022.346302.3559

کفایت صالحی؛ لیلا رئیسی دزکی (نویسنده مسئول)؛ مسعود راعی