کلیدواژه‌ها = توسل به زور
دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2619-2629

10.30510/psi.2022.363054.4003

محمد علی کشور؛ سید یاسر ضیایی