کلیدواژه‌ها = سفرنامه
پژوهشی در نظام سیاسی ایران در عصر قاجاریه، با تاکید بر دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 413-454

10.30510/psi.2022.284679.1695

سعیده فروغ مند؛ داریوش رحمانیان؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ رضا شعبانی


بررسی تحلیلی باورها ، اعتقادات و آداب و رسوم شیعیان در سفرنامه های عصر صفویه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 529-550

10.30510/psi.2022.368646.4122

علی پیرمرادی؛ علی رحیمی صادق؛ ابراهیم خراسانی پاریزی