مدیریت سیستم های حمل و نقل در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش ابتکاری الگوریتم کلنی مورچگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروز کوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه ریاضی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

زنجیره تامین شبکه پیچیده ای که شامل محصولات، خدمات و جریان اطلاعات بین تامین کنندگان و مشتریان است، که تمامی این عوامل خالق ارزش افزوده در اقتصاد هستند. درس عمل نکردن این زنجیره مانعی برای خلق ارزش افزوده در نگاه کلان اقتصادی خواهد بود.علاوه بر موارد مذکور واحدهای بازاریابی، مهندسی و طراحی یک تولید کننده نیز بخشی از زنجیره تامین هستند. به طور کلی زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. تنها هدف زنجیره تامین به حداقل رساندن کل هزینه شبکه داده شده است، که برای رسیدن به این هدف نیاز به یک مدل کسب و کار مناسب در صنعت وجود دارد. در این تحقیق، ما روش تنظیم مقدار سفارش بهینه توسط بهینه سازی ازدحام ذرات برای مدیریت زنجیره تامین را پیشنهاد می‌کنیم. در مطالعات انجام شده وبعد از اجرای الگوریتم به این نتیجه می رسیم که این الگوریتم در فواصل دور دارای زمان اجرای بالا است ودر تکرار بالا نمی تواند هزینه کل را از حدی کمتر کند اما در فواصل نزدیک بسیار کارآمد است، هم زمان اجرا پایین است هم کل هزینه پایین است.

کلیدواژه‌ها