بررسی فقهی وجامعه شناختی واکسیناسیون هراسی کرونا و ارایه حکم تکلیفی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. نویسنده مسئول، k.kokhaizadeh@ilam.ac.ir

10.30510/psi.2022.339811.3409

چکیده

بیماری های عفونی و ویروسی چنان در جامعه پیشرفت می کنند که برای مهار آن ها واکسیناسیون بهترین راه در نظر گرفته شده است. چرا که واکسن علاوه بر خاصیت پیشگیری از بیماری موجب ارتقای سلامتی در جامعه می گردد. هم چنین اثر بخشی سریعی دارد. از جمله مواردی که برای واکسیناسیون کرونا در نظر گرفته شده است بی خطر بودن آن است اما از آن جایی که واکنش های متعددی در برابر آن شناخته شده است و مخالفان متعددی را به دنبال داشته است در این مقاله به دنبال بررسی احکام تکلیفی واکسیناسیون کرونا از دیدگاه فقها هستیم.کرونا ویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل می‌شود.کرونا ویروس‌ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آن‌ها به‌طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس ها به‌ طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کنند

کلیدواژه‌ها